SOSYAL SORUMLULUK

BAŞTAŞLAR İNŞAAT

SOSYAL SORUMLULUK

Baştaşlar İnşaat'ın 1969 yılında kuruluşundan bu yana, alanımızda lider firmalardan biri olarak müşteri memnuniyeti hedefimize bağlı kalarak, tüm personelimiz ile birlikte en iyisini yapma ve uygulama farkındalığını artırmaya ve ayni zamanda ülkemizin değerlerini artıracak ve  tanıtacak bir marka geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Giderek artan rekabet ortamında, müşterilerimizin hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve onlarla birlikte parlak bir gelecek yaratmak için, elimizdeki tüm kaynakları kullanmaktayız. Tüm mevcut sistemleri modern standartlara getirmekte, tüm operasyonlarda standartlaşmayı sağlamakta ve optimum verimlilik elde etmek için sürekli çalışmaktayız.

Bu uygulamalar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programımız aracılığıyla topluluğumuza geri dönüş imkanı sağlamaktadır. Sektördeki diğer şirketler için bir rol model olmak ve sahip olduğumuz değerlerin yükseltilmesi için kaynak ayırıyoruz. Kültürden sanata, turizmden spor alanına, ulusal ve uluslararası alanlarda çocuk ve gençlerin gelişimlerini teşvik etmek istiyoruz. Projelerimizin birçoğu hem ülkemize hem de ülkemizi ulusal veya uluslararası düzeyde temsil eden kişi ve kuruluşlara doğrudan katkı koymaktadır.

Güzel ülkemiz ve değerli halkımızın ilerlemesini ve gelişimini doğrudan ve olumlu bir şekilde etkileyebileceğimize inancımız tamdır.