KUZEY KIBRIS

THE COVE BAŞTAŞLAR

TARİHÇE

Doğu Akdeniz'de yalnız bir ada olan Kıbrıs, komşu ülkelerden ve imparatorluklardan gelen deniz yolcuları tarafından sıkça gezildiği için zengin bir ziyaret geçmişi yaşamıştır. İlk sakinlerin M.Ö. 7000 yıllarında Kıbrıs'a yerleştiği söylenmektedir M.Ö. 3000-700 yılları arasında Kıbrıs önemli bakır madenleri ile ticaret merkezi haline gelerek Doğu ile Batı'nın kavşağında stratejik bir konuma sahip oldu. Yeni yerleşimciler beraberlerinde adaya yeni mimari, seramik ve metal işler getirmişlerdir.

M.Ö. 6. yüzyılda Kıbrıs, Persler tarafından Yunanistan ile savaş için bir üs olarak kullanılmıştır. Bu savaş, Büyük İskender Pers İmparatorluğu'nu sona erdirince M.Ö. 333'te sona erdi. Daha sonra Mısır'ın Ptolemaios'ları Romalıların işgaline kadar adayı yönettiler ancak Julius Caesar adayı duyduğu aşkın göstergesi olarak sevgilisi Kleopatra'ya verdi. Kleopatra'nın ölümünden sonra hükümranlık Roma imparatorluğuna geri döndü.

1-10. yüzyıla kadar aday karışık topluluklar geldiği için MS 965 yılına kadar Müslüman ve Bizans sakinleri birlikte yaşamaktaydı. MS 12. yüzyılda, Kıbrıs Haçlı Seferi tarafından hedef alındı ve Aslan Yürekli Kral Richard tarafından yakalandı. Bu süre zarfında Maronit yerleşimciler Kıbrıs'a geldi. Aslan Yürekli Richard  daha sonra adayı  Tapınak Şövalyelerine sattı.

1960'da Londra ve Zürih Antlaşması'nın imzalanmasından sonra adaya  bağımsızlık verildi. Ancak Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs'ı Yunanistan'la (ENOSİS) birleştirmeye teşebbüsleri nedeniyle Türkler ve Rumlar arasındaki ilişkiler gerildi. Bu askeri darbeyle sonuçlandı ve iç savaş patlak verdi. Türkiye, 1974'te savaşı durdurma girişiminde bulundu ve 1960 anayasası uyarınca üç garantör güçten biri olarak haklarını kullanmaya başladı. Daha sonra Türk ve Rum toplumlar Yeşil Hat oluşturarak Birleşmiş Milletler tarafından ayrıldılar.

Kuzey Kıbrıs devleti 1975 yılında "Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti" adı altında ilan edildi. Adı, 15 Kasım 1983'te bugünkü şekliyle değiştirildi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti).