SERVICETILBUD

PINE VALLEY

JURİDİSK RÅD

Hvordan kjøpe eiendom på Nord Kypros. Lovene på Den Tyrkiske Republikken Nord Kypros (TRNC) sier at ikkestatsborgere, bare kan eie skjøte til en eiendom på max 5 donum ( 1 donum= 1337,8m2) pr person så lenge eiendommen bare består av en bolig

Når du har bestemt deg for hvilken eiendom du ønsker, trenger du en advokat som kan representere deg i kjøpsprosessen. Første steg vil være et innledende møte med din advokat så advokaten kan få nødvendig informasjon om eiendommen. Advokaten må deretter sjekke at nødvendige byggetillatelser, skjøter, og andre nødvendige dokumenter er på plass. Så fort dette er gjort så vil din advokat sette opp kjøpskontrakten. Kjøpskontrakten bør inneholde all viktig informasjon, som gård og bruksnummer, tomte størrelse, pris, betalingsbetingelser, ferdigstillelses dato. Tegning og byggets spesifikasjoner bør være med som et vedlegg. Når begge parter er fornøyd er kontrakten klar for signering.

Så fort kontrakten er signert vil din advokat sørge for å tinglyse kjøpet på distrikts kontoret (lik Brønnøysund) Dette må gjøres innen 21 dager.
Dokumentavgiften på 0,5 % må være betalt før kjøpet kan registreres.
Når kontrakten er registrert er kjøper beskyttet mot videresalg av eiendommen til en tredje part, og kontrakten vil ha prioritet foran eventuelle heftelser som dukker opp.

Neste steg er at din advokat må søke om kjøpstillatelse på dine vegne. Lovene på TRNC sier at alle som ikke er medborgere må få tillatelse fra ministerrådet før skjøtet kan overføres til ditt navn.
Politiattest kreves, og dette må du levere til din advokat. Det kan ta opptil 12 måneder før tillatelsen innvilges. Så fort denne er innvilget vil du få beskjed fra din advokat, og han vil også da sørge for at skjøtet overføres til ditt navn. Selv om denne prosessen kan være tidskrevende, kan du fortsatt flytte inn så fort eiendommen er ferdigstilt, og du kan også selge selv om ikke skjøtet er ferdigstilt hvis du ønsker dette

Det er fire skatter og avgifter som er involvert i alle eiendomstransaksjoner.
Disse er:

SKATT PÅ KJØP OG SALG AV EIENDOMMER
Dette er det vanligvis kjøper som betaler, og betales når skjøte er registrert på deg. Dagens skatt er på 6 % av kjøpesummen. Men alle kan velge om de ønsker å redusere denne summen til 3 %. Dette kan kun gjøre en gang. Hvis kjøper ønsker å gjøre dette ved kjøpet betaler du kun 3 %. Når denne valgmuligheten er brukt, vil alle framtidige kjøp bli satt til 6 %. På de fleste eiendomskjøp er det også er liten lokal kommune skatt på 1% av den totale kjøpesummen

MVA PÅ EIENDOMSTRANSAKSJONER
MVA er bare påkrevd når transaksjonen er en kommersiell transaksjon. På nye bygg må MVA betales.
MVA blir vanligvis betalt av utbygger på overtakelsesdatoen i bytte mot en offisiell MVA faktura, som deretter blir levert skattekontoret når overføringen av eiendommen er sluttført Dette som bevis for at MVA er betalt MVA er i dag på 5 %

GEVINST SKATT
Denne blir vanligvis betalt av utbygger når skjøtet overføres. Beløpet avhenger av om utbyggeren er en profesjonell utbygger (entreprenør selskap) eller en privat person. Hvis utbygger er en profesjonell utbygger er skatten 4,7 % av prisen (hvor 4% betales av utbygger når skjøte er overdratt, og resten betales ved årsoppgjøret). Hvis utbygger er en privat person er skatten 2,8% av prisen.
Men alle privat personer har en mulighet til å få et skattefritt salg for et hus eller eiendom som ikke overstiger i donum (1338m2), og som ikke har oliven tre eller johannesbrødtre på tomten. Er eiendommen større enn 1 donum vil du måtte skatte for alt som overstiger 1 donum til en rate på 2,8% Hvis eiendommen inneholder noen av nevnte trær må skatten på 2,8% betales

DOKUMENTAVGIFT
Dokumentavgiften utgjør 0,5 % av prisen, så lenge betalingen har skjedd innen en mnd etter signert kontrakt. Men med den nye lovgivningen må denne være betalt innen kontrakten er registrert. Dette gjør at tidsfristen for innbetaling er redusert til 21 dager

OPPHOLDSTILLATELSE
Oppholdstillatelse på TRNC er en relativ enkel prosess for alle som har kjøpt eiendom. Når en person reiser til TRNC blir passet stemplet ved ankomst. Dette gir personen tillatelse til å bli på TRNC hele perioden som er beskrevet på turist visumet (vanligvis 3 mnd) uten å jobbe. De som ønsker å være lenger enn dette må oppholdstillatelse skaffes til veie. For å anskaffe dette er første stoppested den lokale politistasjonen immigrasjons avdeling. I Kyrenia ligger dette nær Onsdags markedet.
Politiet trenger følgende dokumentasjon

 • Pass, og kopi av pass
 • 2 nye pass bilder ( For førstegangssøkende)
 • Hvis fornyelse, ID for fjoråret, og nye bilder
 • Ekteskapskontrakten med kopi av denne hvis dere er gift
 • Hvis du har skjøtet til eiendommen i ditt navn må dette tas med sammen med en fotokopi. Hvis du ikke har fått dette skjøtet må den originale kjøpskontrakten med stempel, og kopi tas med. Hvis du leier leilighet, må leiekontrakten og kopi medbringes
 • Et brev fra den lokale landsbyhøvdingen (Muhtar på tyrkisk) som sier at du bor i hans landsby. Dette brevet kalles Ikametgah Belgesi på tyrkisk. Landsby høvdingen finnes som regel i kjernen av landsbyen der du bor, nær kommunehuset eller postkontoret
 • Bank dokumenter som beviser at du har en TRNC bank konto med nok kapital, eller en regelmessig inntekt som kan forsørge deg uten å måtte jobbe ( Vanligvis så trenger du ca £ 10 000 eller tilsvarende i andre valuttaer )
 • 2 passbilder
 • Stempler (DamgaPulu på tyrkisk) (Antallet endres hele tiden , så du bør ta med et variert utvalg I tilfelle du trenger dette.)

Politiet vil deretter henvise deg til en helsetest på ditt lokale statlige sykehus, eller så er det enkeltklinikker som er lisensiert til å utføre dette arbeidet. Testen vil sjekke deg for smittsomme sykdommer som HIV, hepatitt og tuberkulose. Etter at du har fortatt helsetesten, må du tilbake til Utlendings avdelingen på den lokale politistasjonen med kvittering for betalt og utført helse test med alle tilhørende dokumenter. Etter ca en uke, vil du få resultatene fra sykehuset. Disse vil bli gitt deg i en forseglet konvolutt som du ikke må åpne. Etter ca tre uker, må du ta den forseglede konvolutten, pass, noen frimerker (rundt 15TL) til Utlendingskontoret (Muhaceret Dairesi) i Nicosia hvor du må betale en avgift på rundt 300TL. Deretter vil passet ditt stemplet med bo tillatelse.

Det er viktig å notere at oppholdstillatelsen kun gir deg lov til å bo på TRNC. Det gir deg ikke tillatelse til å jobbe eller til og etablere firma på TRNC. For å gjøre disse tingene trenger du arbeidstillatelse eller tillatelse til å etablere firma. Oppholdstillatelsen er gyldig for 1 år av gangen. Den må fornyes hvert år gjennom å følge overnevnte prosedyre. Barn under 18 år trenger ikke oppholdstillatelse. Dette gjelder bare foreldre. Derfor trenger bare familier som velger å flytte til TRNC å søke om oppholdstillatelse for de voksne medlemmene av familien

IMPORT AV INNBO
Hvis du planlegger å flytte til TRNC, kan du ta med innholdet I ditt hus I hjemlandet til TRNC, uten å måtte betale import eller toll avgifter. Du har kun rett til å ta med innholdet fra et hus. Hvis det du bringer er overdrevet, og blir antatt og være fra flere hus, kan en avgift innkreves. Du har også kun rett til å ta med brukte gjenstander. Helt nye gjenstander, og enkelte elektriske gjenstander kan bli avkrevd avgift. Tanken er at du skal kunne flytte ditt hus til et nytt hus på TRNC. For å nytte av denne loven, trenger du følgende dokumenter

 • Brev fra landsbylederen der du bor, som bekrefter at du bor i landsbyen
 • Skjøte i ditt navn eller kjøpskontrakten i ditt navn, eller leiekontrakten i ditt navn, som gjelder for eiendommen du skal på i TRNC
 • Kopi av pass for bade deg og din ektefelle
 • Liste over alle datoer du har reist til og fra TRNC. Dette kan fremskaffes på politistasjonen ved å vise pass, med kopi og nødvendige stempler. Viktig at listen inneholder alle inn og utreiser, både via sjø og luft
 • Full inventar liste over det du ønsker å ta med deg til TRNC, denne må være oversatt til tyrkisk, og to kopier kreves. (Noen transport selskaper inkluderer en oversettelse av listen som en del av servicen de gir. Sjekk dette med det selskapet du bruker til transporten. Hvis de ikke gjør dette må du skaffe til veie selv)
 • Konnossement, Det er viktig at dette er utstedt av frakt selskapet i ditt navn.  Hvis dette er i et annet navn enn til den som har brukt sin rett til å eksportere innbo, vil ikke dette bli tillatt inn i landet
 • Stempler

Du må selv være tilstede med denne dokumentasjonen på tolldepartementet i Nicosia. Du må fylle inn et deklarasjonsskjema, så vil dokumentene og gjenstandene bli kontrollert av toll personell før du før import lisens. Hvis du har vært på Kypros i mer enn 6 måneder en eller annen gang, så har du ikke rett på fritaks sertifikat. Dette fritaket gis bare en gang, og gis bare pr par, ikke pr person. Alle personlige effekter må importeres innen 6 mnd fra innreisen til Nord Kypros

Som selskap jobber Bastaslar construction Ltd med Naomi Mehmet & partnere, advokater og lovgivningsrådgivere. Dette selskapet er veldig erfarne og kvalifiserte i fremføring av saker. Hvis du trenger mer informasjon om kjøpsprosessen eller andre aspekter når det gjelder å flytte til Nord Kypros, vær snill å ta kontakt med Naomi Mehmet & Partners på 0090 392 816 04 40

TRENGER DU ADVOKATHJELP?