TJÄNSTER

PINE VALLEY

JURIDISK RÅDGIVNING

KÖPGUIDE FÖR ATT KÖPA EGENDOM PÅ NORRA CYPERN

Enligt Norra Cyperns (TRNC) lagar kan icke-TRNC medborgare endast äga en egendom till en max-yta av 5 donum förutsatt att egendomen endast består av en bostad.

När du bestämt dig för en egendom, behöver du anlita en advokat som kan representera dig under köpet. Första steget blir ett initierande möte med advokaten så att denne kan ta del av alla nödvändiga detaljer och information gällande egendomen. Efter detta bör din advokat genomföra en del legala kontroller för att säkerställa att ägarbeviset är äkta och att alla nödvändiga bygglov och andra legala dokument är på plats. När detta är gjort förbereder din advokat ett köpekontrakt. Köpekontraktet ska innefatta alla viktiga villkor såsom tomtnummer, tomtstorlek, pris, betalningsplan, datum för färdigställande och alla planritningar och specifikationer ska biläggas kontraktet. Kontraktet skickas till både säljaren och köparen för genomgång. När bägge partner är nöjda skrivs kontraktet på.

När köpekontraktet är påskrivet, ordnar din advokat så att detta blir registrerad i fastighetsregistret inom 21 (tjugoen) dagar. En stämpelskatt på 0,5% behöver betalas på köpekontraktet innan registreringen kan se. När kontraktet är registrerat är köparen skyddad mot att tomten säljs till någon annan och kontraktet är gäller giltigt före eventuella hinder som kan uppkomma under vägen.

Nästa steg i processen är att din advokat ska ansöka om tillåtelse för dig att genomföra köpet. Enligt TRNCs lag måsta alla icke-TRNC-medborgare ansöka om köpetillstånd hos ministerrådet innan lagfarten kan skrivas över i ditt namn. För ansökan behövs ett polisutdrag från polisen i ditt land. Det kan ta omkring 12 månader för köpetillståndet att bli godkänt. När tillståndet har medgetts, blir du notifierad om detta via din advokat och denne kommer också att förbereda att ägarbeviset flyttas över i ditt namn. Även om godkännandeprocessen kan vara lång så finns det inget som hindrar dig från att flytta in i din fastighet så fort den är redo och du kan fortfarande sälja din fastighet, utan att ha lagfarten, om du så önskar.

Fyra huvudskatter behöver betalas i alla fastighetsförsäljningar. Dessa skatter innefattar följande:

AVGIFT FÖR ÖVERFÖRANDE I FASTIGHETSREGISTRET
Registreringsavgiften för den köpta fastigheten betalas vanligen av köparen vid överförande av lagfarten i fastighetsregistret. Summan är för närvarande 6 % av priset, men en gång i livet kan alla minska denna till 3%. Om en köpare väljer det alternativet betalar han eller hon endast 3 %. När detta alternativ använts kommer överföringsavgiften för alla framtida köp vara 6 %. Vid de flesta fastighetsköpen tillkommer också en kommunskatt på 1 % av överföringsavgiften.

SKATT FÖR FASTIGHETSTRASAKTIONER
Skatt behöver endast betalas när överföringen är en kommersiell transaktion. För nya fastigheter behöver man betala skatt. Skatten betalas oftast av säljaren på det datum när fastigheten övergår till den nya ägaren, i utbyte mot den officiella skattefakturan (fatura på turkiska) som sedan överlämnas, som bevis för att skatten betalats, till skatteverket när ägandeskapet övergår till den nya ägaren. För närvarande ligger denna skatt på 5 % av köpeskillingen.

STOPAJ SKATT
Stopaj-skatt betalas vanligen av säljaren vid överlåtelsen. Summan som betalas beror på om säljaren är en professionell säljare (t.ex. ett fastighetsbolag) eller en privatperson. Om säljaren är ett företag uppgår denna till 4,7 % av köpeskillingen (där 4 % betalas av säljaren vid överlåtelsen och de 0,7 % som är kvar regleras i slutet av året). Om säljaren är en privatperson uppgår denna till 2,8 %, men alla privatpersoner har valet att, en gång i livet, sälja ett hus som är mindre än 1 donum (ca 1338 m2) och som inte har några olivträd eller carobträd på egendomen. Om egendomen överskrider max-storleken kan skattelättnad endast appliceras på fastigheten och resten kommer att beskattas till 2,8 %. Om egendomen innefattar oliv- eller carobträd kan skattelättnad endast göras för den fastighet som finns på egendomen medan det land fastigheten står på beskattas med 2,8 %.

STÄMPLINGSAVGIFT
Stämplingsavgiften ligger på 0,5 % av kontraktspriset om det betalas inom en månad från kontraktsdatum, men under den nya lagstiftningen behöver detta vara betalt innan kontraktet registreras vilket i praktiken reducerar betalningstiden till 21 dagar.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND
För att få uppehållstillstånd i TRNC finns en väldefinierad process för alla som köpt en egendom i TRNC. När en person kommer in i TRNC stämplas dennes pass vid inpasseringspunkten med ett turistvisum som tillåter personen att stanna i TRNC under den tid som ett turistvisum tillåter (vanligtvis 3 månader) utan att arbeta. För de som önskar stanna längre än vad turistvisum tillåter, måste man söka uppehållstillstånd. För att få detta behöver man först gå till den lokala polisstationens immigrationsavdelning – i Kyrenia ligger denna nära onsdagsmarknaden.

 • Pass och en kopia av ditt pass
 • 2 st passfoton (för förstagångssökande enbart)
 • Äktenskapsbevis
 • Om du har ägarbeviset för din egendom, ska denna (originalet) tas med tillsammans med en kopia. Om du har köpt en egendom och har ett kontrakt, men väntar på ägarbeviset, tas kontraktet (original med stämpelskattsstämpel) och en kopia.  Om du hyr din bostad ska du ta med ditt hyreskontrakt (original med stämpelskattsstämpel) och en kopia. 
 • Ett brev från din lokala bychef (Muhtar som de kallas på turkiska) som intygar att du bor i hans by.  På turkiska kallas detta brev för Ikametgah Belgesi. Vanligtvis hittar du din Muhtar i byns centrum i närheten av kommunkontoret (belediye) eller postkontoret.
 • Bankdokument som visar att du har ett bankkonto i TRNC med tillräckliga tillgångar eller en fast inkomst som kan försörja dig i TRNC utan att arbeta.
 • Nödvändiga stämplar (DamgaPulu på Turkiska) (Dessa ändras hela tiden så kolla innan att du har alla som du ska ha).

Polisen kommer att skicka dig till det lokala statliga sjukhuset, eller annan klinik som är licensierade att göra detta, för en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen syftar till att utesluta infektionssjukdomar såsom HIV, hepatit och Tuberkulos. Efter att du gjort hälsoundersökningen , måste du återvända till polisstationen med kvittot på att du gjort en hälsoundersökning tillsammans med alla dokument som nämndes tidigare. Efter ca en vecka kan du hämta resultaten från hälsoundersökningen.  Du får dessa i ett slutet kuvert, vilket du inte får öppna. Sedan tar du med detta tillsammans med pass och lite frimärken (ca 15 TL) , och tar med dem oöppnade till immigrationsverket (Muhaceret Dairesi) i Nicosia. Där betalar du ca 300 TL för att få ditt uppehållstillstånd stämplat i passet.

Det är viktigt att påpeka att uppehållstillstånden enbart tillåter dig att bo i TRNC. Det tillåter dig inte att arbeta eller starta ditt eget företag. För att göra dessa saker behöver du antingen att arbetstillstånd eller ett tillstånd att starta ditt eget företag. Uppehållstillståndet är giltigt i ett år och måste förnyas varje år med samma process som ovan.  Barn under 18 år behöver inte ha uppehållstillstånd. Detta behövs bara för vuxna. Därför behöver familjer som flyttar till TRNC bara söka uppehållstillstånd för de vuxna.

FLYTT AV BOHAG
Om du planerar att flytta till TRNC permanent har du rätt att ta med dig alla saker du har i ditt hem fritt från import- och tullavgifter. Du har bara rätt att ta med dig saker från ett hushåll. Om tullen anser att de saker du tar med dig inte enbart är saker från ett hushåll kan man behöva betala importavgift. Du har enbart rätt att ta med saker som använts tidigare. Nya saker och en del elektrisk utrustning kommer du behöva betala importavgift för. Tanken är att du flyttar med ditt bohag till TRNC. För att kunna utnyttja den här lagen behöver du ha med dig följande dokument:

 • Ett brev från din lokala bychef (Muhtar som de kallas på turkiska) som intygar att du bor i hans by
 • Ägarbevis registrerat i ditt namn, köpekontrakt i ditt namn eller hyresavtal för din egendom i TRNC.
 • Kopia av ditt och din make/makas pass.
 • Lista över alla in- och utresedatum till TRNC. Denna erhålls från polisens högkvarter om du har med ditt pass, en kopia av passet samt nödvändiga stämplar.  Du måste försäkra dig om att listan innefattar inträden och utträden med både flyg och båt.
 • Fullständig lista på det du önskar ta med till TRNC. Denna måste vara översatt till turkiska och det behövs två stycken kopior. En del fraktföretag inkluderar översättning av den här listan som en del i fraktservicen. Kolla med ditt fraktbolag, annars måste du se till att listan översätts på annat sätt.
 • Fraktsedeln. Det är viktigt fraktföretaget utfärdar fraktsedeln är utfärdad i ditt namn. Om den är utfärdad i någon annans namn än den person som är berättigad att importera sitt bohag kommer den inte att accepteras.
 • Frimärken

Du måste infinna dig personlig hos tullen i Nicosia (Lefkosa Grumruk) med ovanstående dokument. Du kommer behöva fylla i en declaration Beyaname. Sedan kontrolleras dina dokument, tullpersonalen kontrollerar dina föremål och sen får du din importlicens. Om du har varit på Cypern längre än 6 månader under någon tidsperiod är du inte berättigad till skattebefrielse. Denna befrielse ges endast en gång per par, inte per person. Alla personliga tillhörigheter måste importeras inom 6 månader från inträde till Cypern.

Baştaşlar Construction Ltd jobbar tillsammans med Naomi Mehmet & Partners, Advocates and Legal Advisers. Denna firma har hög kompetens och erfarenhet inom överlåtelseärenden. Om du behöver någon mer information relaterat till din köp-process eller någon annan aspekt av att flytta till Norra Cypern, var vänlig kontakta Naomi Mehmet & Partners via nedanstående kontaktdetaljer:
Naomi Mehmet & Partners on 0090 392 816 04 40

BEHÖVER DU JURIDISK HJÄLP?