NORD KYPROS

PINE VALLEY

HISTORIE

En ensom øy i det østlige Middelhavet, Kypros har hatt en rik historie med besøkende sjøfarere fra omkringliggende land og riker. Det er sagt at de første innbyggerne bosatte på Kypros omkring 7000 før Kristus. Mellom 3000-700 før Kristus ble Kypros en handelssenter med betydelige kobbergruver. Kypros ble et strategisk sted lokalisert der Øst møter Vest. De nye bosetterne brakte med seg ny arkitektur, keramikk og metall arbeid til øya

I 6. Århundre f.Kr, ble Kypros brukt som en base i krigen mellom Hellas og Persia. Denne krigen endte 333 f.Kr når Alexander den store knuste det Persiske rike. Ptolemiesene fra Egypt styrte øya fram til den Romerske invasjonen, men de styrte bare noen få år, da Julius Caesar ga øya til sin kjære Cleopatra som en kjærlighetserklæring. Øye ble returnert til Romerne etter Cleopatras død.

Fram til 965 e.Kr levde Muslimer og Bysantinere sammen på øya da blandede miljøer var vanlig fra 1. til 10. århundre. I det 12. århundre e.Kr ble Kypros angrepet av korsfarere og ble tatt av kong Richard Løvehjerte. Mens dette skjedde kom Maronittiske bosettere til Kypros.
Richard Løvehjerte solgte så øya til Tempelridderne

Øya ble deretter okkupert av Lusignans som hadde kontroll på øya fram til 1489.
Under deres styre blomstret arkitekturen på øya. Ottomanernes styre er datert til 1571, og varte mer enn tre århundre. To ulike samfunn, Tyrkere og Grekere rådet over øya. I 1869 tok Storbritannia over styre av Kypros

Friheten ble gitt til øya etter signereingen av London og Zurich traktaten I 1960. Men forholdet mellom de to samfunnene bestående av Tyrkere og Grekere ble anstrengt på grunn de Greske Kypriotene forsøk på sammenslå Kypros og Hellas(ENOSIS), dette kulminerte i et militær kupp, og en borgerkrig brøt løs. Tyrkia grep inn og stoppet krigen i 1974, ved å bruke sin rett til å forsvare eget folk etter grunnloven fra 1960. Etter dette ble samfunnene delt av FN ved å lage den grønne linjen

Staten Nord Kypros ble proklamert i 1975 under navnet Tyrkiske forente stat i Nord Kypros. Navnet ble endret 15. November 1983 til Den Tyrkiske republikken Nord Kypros, dette navnet gjelder den dag i dag