SERVICETILBUD

PINE VALLEY

INNVSTERINGS RÅDGIVNING

Det finnes ulike måter hvor utlendinger kan investere i Nord-Kypros. Utenlandske statsborgere kan kjøpe eiendom i Nord-Kypros privat, så lenge du har tillatelse fra Ministerrådet (se vår Kjøpers Guide til kjøp av eiendom under). Det er også mulig for utenlandske statsborgere å sette opp et aksjeselskap i Nord-Kypros for å kunne drive en virksomhet og handel i det Nord-Kypriotiske markedet.

For de fleste handelsaktiviteter, kan selskapet ha 100% utenlandsk eierskap. Det er imidlertid visse begrensninger; for eksempel for reisebyråer og byggefirmaer kreves det at minst 51% av aksjonærene og styremedlemmene er TRNC borgere. Selskapets stiftelses prosess tar rundt seks uker. Minimum aksjekapital på $ 100,000 USD kreves. Aksjeselskaper registrert i TRNC som har 100% utenlandsk eierskap kan eie fast eiendom i Nord-Kypros ved å innhente tillatelse fra Ministerrådet på samme måte som individuelle eiendoms kjøpere. Dersom selskapet eier mer enn 5 donums eller flere enheter, må 51% av aksjonærene og styremedlemmene være TRNC borgere.

Utenlandske selskaper som er registrert i utlandet kan også søke om å registrere en filial i TRNC, forbeholdt godkjenning av Ministerrådet. Når du har dette registrert har du deretter de samme rettighetene til å handle i TRNC på samme måte som et lokal TRNC selskap.

Det er også mulig å sette opp Internationale Business selskaper (IBCer) dette er selskaper som er stiftet og registrert i TRNC, men hvis trading aktiviteter er kun er utenlands. IBC drar nytte av betydelige skatteinsentiver og må betale selskapsskatt på på 2,5% i motsetning til den vanlige satsen på 23% for lokale aksjeselskaper. Minste aksjekapital for IBCer er 20.000 euro.

TRENGER DU INNVESTERINGS RÅDGIVNING?