TJÄNSTER

PINE VALLEY

INVESTERINGSRÅDGIVNING

Det finns flera sätt för utländska medborgare att investera på Cypern. Utländska medborgare kan köpa egendom på Norra Cypern i sitt eget namn om de har tillåtelse från ministerrådet (se vår köpguide för att köpa egendom). Det är också möjligt för utländska medborgare att starta ett privat aktiebolag på Norra Cypern för att kunna bedriva affärer och handel på Nora Cyperns marknad.

För de flesta handelsaktiviteter kan företaget ha 100% utländskt ägarskap. Men det finns vissa restriktioner; t.ex. för resebyråer och byggföretag krävs det att 51% av aktieägarna och direktörerna är medborgare från TRNC. Det tar ca 6 veckor att sätta upp ett företag och det krävs ett kapital på minst $100,000 USD. Privata aktiebolag som har 100% utländskt ägande kan äga fast egendom på Norra Cypern förutsatt att de har godkännande från ministerrådet på samma sätt som privata egendomsköpare. Om företaget ska äga mer än 5 donums eller flera enheter, behöver 51% av aktieägarna och direktörerna vara medborgare från TRNC. 
Utländska företag som är registrerade i utlandet kan ansöka om att öppna en filial i TRNC. Ansökan måste godkännas av ministerrådet. När registreringen gått igenom kan det utländska företaget bedriva handel på samma sätt som ett lokalt företag.

Det är också möjligt att sätta upp International Business Companies (IBCs) som är aktiebolag med begränsat ansvar och registrerade i TRNC, men vars handel enbart bedrivs utomlands. IBCs kan dra nytta av substantiella skatteförmåner och betalar bara en företagsskatt på 2,5% till skillnad från dem vanliga skatten på 23% som gäller för lokala aktiebolag. Minska kapital som behövs för att starta en IBC är 20,000 euros.

BEHÖVER DU INVESTERINGSRÅD?